VD:s invändningar


Invändningar från VD

Växa med strategi
De flesta företag är operativt kompetenta. Cheferna vet hur de ska driva företaget från dag till dag, hur man tillverkar produkter, bemöter kunder och löneförhandlar.

Men förfärande många företag saknar en uttalad strategisk vision. Cheferna bär inte på en levande bild av hur företaget ska se ut i framtiden. De stressar fram goda operativa resultat kvartal efter kvartal, men de saknar en mycket specifik gemensam vision för att säkerställa företagets framtid.

Strategiska beslut är processen som tecknar den framtida bilden av företaget. Vi formulerar en strategisk profil, som beskriver …

  • vilka produkter/tjänster NI SKA satsa på i framtiden och vilka NI INTE ska lägga så stor vikt vid
  • vilka marknader/kunder NI SKA satsa på i framtiden och vilka NI INTE ska lägga så stor vikt vid

Invändningar ur verkliga livet:

Vi behöver inte detta!
Det är bara att gratulera! Betyder det att allt på företaget är så bra att det inte kan bli bättre? Att alla i ledningsgruppen är till 100% införstådda med företagets strategiska profil? Att alla är nöjda med resursfördelningen? Och att alla är ett med drivkraften?

Jag kan det här!
Det tvivlar jag inte alls på, det är kanske därför du är chef här? Betyder det att alla i ledningsgruppen också kan ”det här”? Att de är på det klara med vad du tänker? Hur många kan i 2 meningar beskriva företagets strategiska profil utan att kika i pärmen?

Vi har redan planerat för i år.
När skulle det passa dig att titta på nästa år?

Vi använder en annan konsult.
Är ni nöjda med resultatet? Jag vill inte bli ”er konsult” bara hjälpa er med en effektiv struktur för det fortsatta egna jobbet.

Vi har inte råd att tänka på lång sikt.
Vad menar du med råd och lång sikt? Att inte tänka på framtiden kan bli väldigt dyrt. Och strategi är inte detsamma som lång sikt utan den ”sikt” som är inbyggd i er verksamhet.

Vi har inte tid just nu.
När har du tid? När skulle det passa bättre att diskutera nästa års strategiska profil?

Vi är så styrda av omständigheterna.
Nämn en! Min erfarenhet är den att alla är det och det är huvudskälet till att vi kan hjälpa er att ta kommandot!

Ledningsgruppen fungerar redan bra.
Det tvivlar jag inte alls på. Hur många kan i 2 meningar beskriva företagets strategiska profil utan att kika i pärmen?

Vi löser sån’t internt.
Även med goda egna ambitioner händer det alltför ofta att ni måste brandkårsutrycka eller hur? Många visar sig också behöva en struktur för ambitionen.

  • vår verksamhet är hemlig; vi ålägger oss naturligtvis tystnadsplikt, en etisk fråga. Jag har haft JAS-radarn i en pärm hemma på kontoret.
  • för svårt för utomstående; vi har specialiserat oss på att effektivt processa ert eget kunnande. Dessutom är vår erfarenhet att likheterna mellan olika företag är mycket större än skillnaderna.
  • dålig erfarenhet av konsulter; det var tråkigt att höra. Får jag bara av nyfikenhet fråga inte vem, utan vad ni inte var nöjda med?

Det tar för lång tid
Ett; genom åren är processen slimmad till det absolut viktigaste. Två; vi garanterar att de tre arbetsdagarna är de mest produktiva du har upplevt i hela din karriär och tre; det är en mycket modest investering i jämförelse med de värden som står på spel – företagets framtid!

Vi jobbar redan med affärsidé.
Bra, men en strategisk profil är så mycket mera. Får jag visa dig, det tar på sin höjd 3 min?

Den strategiska marknadsplanen är redan beslutad i år.
När passar det dig att titta på nästa år?