Ta kommandot över framtiden!

Sätt dig vid spakarna – tänk strategiskt – och fatta de välgrundade framtidsbesluten! 

Omöjlig fixarlösning
Det låter som en klämkäck, oansvarig uppmaning när vi vet att morgondagen, än mindre framtiden, överhuvud taget inte låter sig fångas. Det är en schimär. Ingen trollkarl har hittills övertygat oss om den förmågan. Det enda vi vet är att kunskap och erfarenhet slår okunskap och oerfarenhet i längden.

Hitta den bästa lösningen
Den bästa lösningen vi har hittat under åren är den vi arbetar med här; planering dvs vilka konkreta åtgärder måste vi genomföra för att nå målet? Och vilka risker är förknippade med de planerade åtgärderna? Proaktivt bygger vi in både förebyggande och beredskapsåtgärder. 

Strategins tre ben

Strategiprocessen är ett kall därför att den ...

✔︎ ... påverkar HELA organisationen; det är ansvarsfullt

✔︎ ... enar ledningsgruppen; det är meningsfullt

✔︎ ... leder till konkreta förändringar; praktiska resultat

 

Metaforer

  • När Columbus avseglade visste han inte vart, när han kom fram visste han inte var han var och när han kom hem igen visste han inte var han hade varit! Är det den resan du planerar för ditt företag? Troligtvis inte.
  • I vårt århundrade finns ju både sjökort och kompass; automatisk satellitnavigering!
  • Strategi är för verksamheten vad verktygen är för hantverkaren

Lösningen på problemet

Lösningen på dina problem är vår tredagarsprocess: Strategiska beslut*. Den är väl beprövad; du vet var vi startar och slutar, du vet vad den leder till, du vet vilket engagemang som fordras från er sida, att hela ledningsgruppen engagerar sig.  Under processen tar vi vara på – exploaterar – det bästa kunnandet om er verksamhet. 

Resultatet blir en väldokumenterad ny strategisk profil och er egen nyckelåtgärdslista; det allt överskuggande steget från teori till praktiskt genomförande. Hela processen presenterar vi summariskt här >>>

*) Strategiska beslut är en specialvariant och kraftigt utökad del av den totala beslutsprocessen Operativa beslut.

Ur verkligheten

I processen enas ledningsgruppen om aktuell DrivkraftHär illustrerar vi i dialogform hur det kan gå till. Exemplet är taget ur verkligheten. 

Kunder tycker:

Första uppdraget 1982 genomförde vi på Sessan/Stena Line – sammanslagningen. Sedan följde Volvo Bussar, EKA, Ericsson Radar m fl. Efter ett långt uppehåll återupptog vi processen igen 2013. 

Skandinaviska Glassystem:SGS_rekommendation

Sigma Technology: 

Rekommendation_Sigma1

I väntan på uppdrag hos er: