Ur verkligheten


Ett litet beslut med stora konsekvenser!

I ledningsgruppen var man rörande överens om att företaget var Kunddrivet; vi gör ju det som kunderna vill ha! I affärsidén säger vi att ”Vi producerar … enligt kundönskemål …”

  • Innebär det då att ni också tar hem x om kunderna frågar efter x? Och y om de frågar efter y osv?
  • Nej, det gör vi naturligtvis inte!
  • Nej, just det! Ni kommunicerar med respektive kund, anpassar leveransen, justerar eller till och med gör en unik lösning för just den kunden; ni är kundorienterade. Och det måste vi alla vara i större eller mindre grad.
  • Är vi produktorienterade då? Vi levererar ju i stort sett samma produkt varje gång.
  • Så ni producerar i långa serier?
  • Nej, det är en unik lösning vid varje tillfälle men ändå besläktad med den förra och den kommande.
  • Ni får alltså en lista med specifikationer och utvecklar en unik lösning för varje order?
  • Ja!
  • Då skulle jag föreslå att ni är Teknologidrivna; ni har ett unikt kunnande som ni applicerar på varje nytt uppdrag och ni nosar upp nya utmaningar där ni löser ett nytt problem. Ni marknadsför ert kunnande och refererar till genomförda projekt. Utmaningen är att applicera ert unika kunnande på alltmer krävande projekt och konkurrera med faktor X; översätta uppdragsgivarens konstnärliga uttryck i konkret teknisk lösning.