Positionering


Positionering

Det är inte tjänsten ”Strategiskt tänkande” (St) i sig som spelar roll. Det är uppfattningen om, attityden till St, som avgör hur ”långt fram” i kundens medvetande vår tjänst ligger för att kunden i köpögonblicket ska välja vårt alternativ.

  • Känner kunden till existensen?
  • Vilken attityd har kunden till oss och vår tjänst?
  • Stämmer vårt alternativ med kundens värderingar?
  • Vilken nytta kan kunden ha av processen?

 

10 positioneringsprinciper

[ezcol_1half]

1. Ledarskap – ”Det är bättre att vara först än att vara bäst. Att vara först är allt inom marknadsföring. Ingen kommer ihåg tvåan.”

2. Kategori – ”Om du inte kan vara först i en kategori, skapa en ny kategori du kan vara först i.” En ny strategikategori??? En strategi-App! Vem har nytta av omedelbar tillgång till ett profilverktyg i sin smartphone? VD:ar, medlemmar i ledningsgruppen; alla som fattar beslut på företagsövergripande nivå!

3. Medvetande – ”Det är bättre att vara först i medvetandet än först på marknaden.” Ett bra namn är därför viktigt för att tränga in i mångas medvetande t ex ett redan känt ord eller begrepp. Strategiskt tänkande och Strategipartner bör vara kända ord för praktiskt taget alla.

4. Perception – ”Konkurrens är inte ett krig mellan olika tjänster/produkter, utan ett krig mellan olika uppfattningar.” Det spelar ingen roll hur många fördelar en produkt har, om inte kunden uppfattar värdet av fördelarna. Bara genom att rikta marknadsföringsåtgärderna mot kundernas uppfattningar, kan du bli riktigt framgångsrik.

Det är därför anmärkningsvärt att marknadsförare försöker ändra på kundernas uppfattningar hellre än att ändra på sina egna.

5. Den mentala rangordningen – ”Strategin du ska använda beror på vilken position du har i den mentala rangordningen.” För varje produktkategori finns en mental rangordning i medvetandet. Var någonstans finns du i den mentala rangordningen?

6. Det motsattas effektivitet – ”Siktar du på andraplatsen, bestäms din strategi av ledarens position.” Där ledaren är stark finns alltid en möjlighet för ett ”nummer-två-företag” att vända på steken. Du måste förstå kärnan i ledarens position. Sedan kan du presentera dig som ett motsatt alternativ för kunden. Försök inte vara bättre utan annorlunda!

Vilka är konkurrenterna? Vilka styrkor har de tre främsta? Hur kan de bli en svaghet? Vilka alternativa fördelar kan vi presentera?

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

7. Fokusering – ”Den största tillgången i marknadsföring är att äga ett ord i konsumentens medvetande.” En tumregel är att en effektiv positionering bör innehålla en enda tanke som kan sättas på pränt i en enda mening. De starkaste postioneringarna kan t o m sammanfattas i ett ord: Volvo – säkerhet, BMW – körglädje, Mac – användarvänlighet.

… stor konkurrensfördel att använda namn som är beskrivande men inte totalt allmängiltiga. … (om du inte kan vara först i en kategori, skapa en ny kategori som du blir först i).

8. Exklusivitet – ”Två varumärken kan inte äga samma position i medvetandet.” … den mänskliga logiken säger oss att ju mer man säger, desto större chans att i alla fall något tränger igenom. Fel! Ju mer du försöker stå för, desto mindre står du för. Den spetsigaste snöplogen når längst.

9. Uppoffring – ”Du måste ge upp något för att få något.” Positioneringsprinciperna säger … om du vill vara framgångsrik måste du ge upp något. I marknadsföring är ”mindre mer”. Det är nämligen konkurrensen som bestämmer spelreglerna. Och bara de skickligaste spelarna kommer att överleva.

  1. Produktlinje
  2. Målgrupp
  3. Konstant förändring …

Den breda produktlinjen är en lyx för förlorare. Vill du vinna måste du minska din produktlinje, inte bredda den.

Det krävs tålamod för att genomföra en strategi!

10. Varumärkesutvidgningar – ”Det ligger en oemotståndlig frestelse i att utöka en affärsidé.” … i de flesta kategorier där det finns specialister, intar dessa toppositionerna inom kategorin.

Ska vi specialisera oss på en viss marknad, vissa kunder, storlekar osv?

[/ezcol_1half_end]