Nyckelåtgärder


Nyckelåtgärder

Nyckelåtgärder är konkret den lista som växer fram under de tre dagar vi analyserar verksamheten. Först det aktuella läget, de hot och möjligheter vi kan se i omvärlden och internt. Vi bedömer de risker och möjligheter som är förknippade med nya produkter/tjänster, nya kunder och användare på nya marknader. För den skull glömmer vi inte gamla produkter/tjänster, kunder och användare samt marknader. Och konkurrenterna, de gamla men också eventuellt nya och de som kan komma in ”från sidan”. Konkurrensen läser vi av med det nya språket som vi förvärvar under processen; till exempel drivkraftsbegreppet och excellensområden.

I varje bedömning, analys och jämförelse listar vi både förebyggande och beredskapsåtgärder för att parera riskerna men också åtgärder för att ta vara på möjligheterna. Vi experimenterar med alternativa drivkrafter och scenarion som leder till kreativa idéer och därmed bidrag till nyckelåtgärdslistan.

Nyckelåtgärdslistan är därför det konkreta och stora steget från teori över till praktik; från strategi till operativ verksamhet. I uppföljningen av strategiprocessen använder vi därför verktygen i Operativa beslut.