Hinder


Hinder

Erfarenheten visar att de flesta, om inte alla, ledningsgrupper har goda intentioner men hinder dyker ofta upp. Just för stunden verkar de oöverkomliga men ”när nöden är som störst är lösningen också som närmast”!

Chefer rekryteras ur de operativa leden. Vardagen präglar tänkandet. Verk­ligheten domineras av kort sikt, snabba ryck; det gäller att rädda situationen. Samma verk­lighet gör sig bryskt påmind när ledningsgruppen drar sig tillbaka några timmar för att ”diskutera strategi” men tvingas bryta för att ”släcka bränder”!

Precis som alla andra grupper består lednings­grupper av olika personligheter som färgar hur de uppfattar verkligheten, kommunicerar, bygger och upprätthåller relationer, leder och prio­ri­te­rar. Utan hänsyn till den här faktorn kommer även de strategiska besluten att tolkas och genomföras med skiftande framgång.

Om inte du tar ansvar för formuleringen av företa­gets framtid finns det andra villiga krafter. Inte nödvändigtvis av illvilja utan av den inneboende tillväxtfaktorn; kan någonting växa så gör det det!

Framgång är i någon mening en risk; vi har råd och då spenderar vi! Garden sänks och vi grans­kar inte längre kritiskt varenda krona eller timma. Det känns till och med rättvist att få ta del av framgången i synnerhet som ”dom andra” kostar på sig både det ena och det andra.

Och till sist blir det inte av eftersom vi saknar en rationell struktur att hänga upp diskus­sion­erna på; vi är specialister på andra områden. Dessutom förknippas ofta strategi med lång sikt och det förefaller vara kvalificerat resurs­slö­seri att planlöst famla långt in i en oviss framtid.