DRIVKRAFT


BESLUT

Problemet

Förutom att andas gör vi ingenting mera frekvent än fattar beslut! I stort och i smått; sova lite till eller hoppa ur sängen genast, fisk eller kött till lunch, ta jobbet trots att det ligger långt bort, skaffa barn eller köpa hus, en kopp kaffe till eller avstå, motionera eller låta kroppen förfalla osv osv. Ratio­nali­serings­poten­tialen är enorm!

Beslutsfattandet har observerats och uppmärksammats av både forskare och media eftersom vi lever i en tid av valfrihet, konkurrens och mångfald. Antalet alternativ känns ofta övermäktigt och många upplever beslutsstress. 

 

Lösning

Operativa BESLUT är både en tankemodell och ett antal logiska verktyg som löser problemet. De hjälper oss att angripa besluten oavsett om de är stora eller små, privata eller yrkesmässiga.

Tankemodell
I högre grad än andra arter har människan fått förmågan att rikta uppmärksamheten dit hon vill; mot nutid, dåtid eller framtid. Du väljer själv!

Verktygen                       
I varje tidsperspektiv finns ett verktyg som hjälper oss att konkret angripa arbetsuppgifter; problem, beslut, val, planering, allt vad de kallas. HUR_kniv_rundade-hörn

Nutid
Arbetsuppgifter existerar i nuet. De dyker upp som en följd av andra beslut, att något ska vara klart till ett viss datum, en beställning droppar in, en oförutsedd händelse inträffar, en konkurrent hittar på något oväntat, en anställd säger upp sig, en kund betalar inte i tid, du har ett mål att uppfylla osv.

Dåtid
En alarmrapport dyker plötsligt upp; fler kunder än normalt klagar på samma sak! Genast går tanken till dåtid. Vad var det som inträffade då och som vi ser resultatet av nu? Vad är orsaken? Man kan jämföra med smitta; det tar ett tag innan febern stiger.

Problemanalys
Det var inte tänkt att vi skulle få klagomål och ändå får vi det. Det är en avvikelse från det planerade. Vet vi vad orsaken är eller måste vi ta reda på det? Här har vi ett systematiskt sätt att gå tillväga och verktyget kallar vi Problemanalys.

Val
Tillbaks i nutid. Om vi har löst ett problem uppstår sannolikt valmöjligheter; ska vi åtgärda eller inte, ska vi välja den dyra eller billiga lösningen osv. I nutid finns alltid valmöjligheter; ska jag ringa nu eller senare, svara på mejlen eller inte, köpa eller leasa, byta leverantör, anställa eller jobba över osv. Det gäller i varje enskilt fall att välja det bästa alternativet!

Beslutsanalys
Verktyget kallar vi helt enkelt Beslutsanalys; hur hittar jag urvalskriterierna så att ja kan göra det bästa valet?

Framtid
När det bästa valet är gjort ska det naturligtvis implementeras på ett eller annat sätt. Hur säkerställer jag att det blir en framgång? Vad är det som kan gå snett med ett trettioårskalas, med semesterresan, med den nye leverantören, med jubileet? Hur kan vi förbereda oss?

Planering
Vi måste lita till erfarenheten när vi tänker på framtiden. Vem har gjort det här förut? Vad är det som brukar inträffa? Vi upprättar en plan i kronologisk ordning. Vi skärskådar varje steg i planen och markerar de mest kritiska, noterar vad som kan gå snett och fastställer hur vi kan förebygga att det ska inträffa och vad vi ska ha i beredskap om det trots allt inträffar.

Söndra och härska
Det är en utmaning att snabbt kunna se på en arbetsuppgift vilket verktyg som passar. Att skanna igenom en agenda, en plan, en ”att-göra-lista” och direkt se vilket verktyg som passar. Det är ett effektivt sätt att arbeta.

Situationsanalys
Det sista verktyget kallar vi Situationsanalys. Det hjälper oss att sortera begreppen, avgöra vilket verktyg som är effektivast och också att avgöra om en punkt på listan är för ”grov”; den behöver delas upp i sina rätta beståndsdelar.

Medvetet eller ej fattar vi alla beslut i en ständigt strid ström. Stora och små, intuitiva och över­lagda. Ratio­nali­serings­poten­tialen är enorm!


Verkligheten
Verkligheten bjuder på ett begränsat antal över­grip­ande frågeställningar oavsett verksamhet. Varje organisation behöver därför en upp­sätt­ning specifika verktyg för att åtgärda:

  • Komplexitet och förvirring – Vad händer?
  • Orsak-och-verkan – Varför hände det?
  • Möjliga handlingslinjer – Vilket alternativ är bäst?
  • Framtida problem – Planera bort negativa överraskningar!
  • Framtida möjligheter – Planera för affärsutveckling!

 

Hjärnans tidsmodell
Evolutionen har gett oss förmågan att rikta uppmärksamheten både bakåt, framåt och mot nuet. Vi kan alltså reflektera över och sortera ut Vad som händer (kom­plexi­te­ten), Vilket alternativ vi bör välja (nu), Varför det hände () och Vad som kommer att hända (sedan).

Alla beslut och åtgärder i en organisation kan sor­teras in i den ena eller andra kategorin ovan.

Specifika verktyg
De operativa beslutsprocesserna svarar både mot verksamhetsbehovet och hjärnans uppbyggnad. De är alltså i grunden intuitiva. >>>
Hoppa direkt till den tekniska beskrivningen av processerna. >>>
Produktblad >>>