Ta kommandot över framtiden!

Fånga morgondagen! Tänk strategiskt, fatta rätt beslut! Vi frågar, du drar slutsatserna och tar ditt proaktiva ansvar!

Det låter som en klämkäck, oansvarig uppmaning när vi vet att morgondagen, än mindre framtiden, överhuvud taget inte låter sig fångas. 

Nu fattas bara bryggan över från nutid till framtid. Hur kan vi ha någon som helst koll på den totalt oförutsägbara och okända framtiden? Jo, genom en brygga som består av två sektioner;  förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder!

Det är en schimär. Ingen har hittills kunnat demonstrera  den förmågan. Det enda vi vet är att kunskap slår okunskap, erfarenhet slår oerfarenhet i längden osv. 

Hitta en bättre lösning
Under årens lopp har vi inte hittat någon bättre lösning är den vi arbetar med här; planering dvs vilka konkreta åtgärder ska till för att nå målet? 

Koll på både förebyggande och beredskapsåtgärder ger en mycket behaglig känsla av total kontroll över det okontrollerbara!

Det är en brygga som absolut inte är någon garanti för framgång! Men bättre en plan än ingen plan alls. Har vi en plan så vet vi i alla fall vad vi avviker ifrån.

Genomarbetad plan
Och till sist det bästa av allt; har vi en genomarbetad plan blir nattsömnen mycket bättre. 

Vilka är de mest riskfyllda åtgärderna i den planen? Det avgörs av erfarenhet och kvalificerade gissningar.

Koll på både förebyggande och beredskapsåtgärder ger en mycket behaglig känsla av total kontroll över det okontrollerbara! Det är inspirerande, frigör energi och kreativitet.

Passionsmotiv

  • Påverkar HELA organisationen
  • Allt börjar med ett beslut
  • Handlar om överlevnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre nyckelbudskap

  • Tidshorisont inbyggd i verksamheten
  • Verksamheten har sin egen drivkraft
  • Kommando över framtiden

 

Metaforer

  • Columbus ...
  • Strategi är för verksamheten vad verktygen är för hantverkaren

Kunderna tycker:

Första uppdraget 1982 genomförde vi på Sessan/Stena Line – sammanslagningen. Sedan följde Volvo Bussar, EKA, Ericsson Radar m fl. Efter ett långt uppehåll återupptog vi processen igen 2013. 

Skandinaviska Glassystem:SGS_rekommendation

Sigma Technology: 

Rekommendation_Sigma1

I väntan på uppdrag hos er: