Personlig utveckling

All organiserad verksamhet går ut på att leverera avtalad produkt eller tjänst i rätt tid, rätt kvalitet, rätt mängd till rätt kostnad. Detta sker i samarbete mellan ”människa och maskin”. Det ena förutsätter det andra och vice versa. Teknisk utveckling, marknadsutveckling, nätutveckling etc måste därför gå hand i hand med personalutveckling. ”Personalutveckling” kan naturligtvis vara vad som helst. Här begränsar vi ämnesområdet till ”kunskaper och färdigheter som gör mig till en skickligare medarbetare”. 

”En skickligare medarbetare” är en subjektiv skattning av individen själv; det handlar om alla åtgärder vi vidtar för att förverkliga målbilden eller idealbilden dvs. den bilden vi har av vår egen potential. 

personlig

Kunderna tycker:

Första uppdraget 1982 genomförde vi på Sessan/Stena Line – sammanslagningen. Sedan följde Volvo Bussar, EKA, Ericsson Radar m fl. Efter ett långt uppehåll återupptog vi processen igen 2013. 

Skandinaviska Glassystem:
SGS_rekommendation

Sigma Technology: 

Rekommendation_Sigma1

Intervjuer:

 

Håller på att redigeras!